map

zapitvane

car

За нас

Фирма Електронинвест e основана през 1994 година и  е международен доставчик на системи за проследяване на превозни средства, хора, животни от 2008 година.

Компанията разработва и произвежда както хардуерните устройства, така и софтуера за проследяване СЛЕДА. Седалището на компанията е в България -София , но има  партньори  с който оперира в 10 страни в Европа, Азия и Африка .

ЕЛЕКТРОНИНВЕСТ е сертифицирана по системата за качество ISO 9001:2008.


Решенията предлагани от ЕЛЕКТРОНИНВЕСТ са в няколко направления :


Системата СЛЕДА дава информация за местоположението на моторните превозни средства, местата на спиране, времето на престой, посока на движение и маршрутите, пробег и скорост на движение.При използване на устройства с CAN интерфейс става възможно да се предава важна информация от компютъра на автомобила -например  разход на гориво ,обороти и температура  на двигателя ,състояние на тахографа. Цялата събрана информация  се  анализира  и обработва в софтуера СЛЕДА ,с цел  повишаване на ефективността на работата и намаляване на експлоатационните  разходи, свързани с транспортната дейност на фирмите.

Системата за проследяване СЛЕДА  се използва от много компании по  света за управление на автомобилни паркове и GPS проследяване. Електронинвест  улеснява ,както малки автомобилни паркове с едно монтирано устройство, така и големи паркове с повече от петстотин  GPS устройства.

GPS проследяване на диви животни или GPS телеметрия е новата зона с висок потенциал за растеж за GPS приложения. Със своите малки размери, тегло и възможност за захранване чрез слънчеви  клетки, тези устройства могат да бъдат ползвани за все по-голям брой приложения. Електронинвест предлага  GPS устройства за проследяване на различни застрашени диви животни- птици, бозайници , влечуги ! Те изпращат данни през клетъчната телефонна мрежа  или по радио канал  на определен времеви интервал или при поискване!

Целта на проектите в който се прилагат решенията на ЕЛЕКТРОНИНВЕСТ  е да се допринесе за опазването на биологичното разнообразие,  чрез работа с индивиди от защитени видове животни и придобиване на актуална научна информация за повишаване нивото и качеството на бъдещите консервационните дейности по опазване на световно застрашени и редки  видове.

Персоналните GPS устройства/тракери/ могат да се използват от:

-възрастни хора;

-хора с различни здравни проблеми –Алцхаймер ,склероза;

-куриерски служби, спедитори, доставчици, шофьори  и др.

-практикуващите планински екстремни спортове;

-туристи и планинари;

-спортисти;

-деца и тинейджъри.

Сензорите за ниво от серията СТВОЛ тип ЕТС ххх произвеждани от ЕЛЕКТРОНИНВЕСТ, са предназначени за измерване нивото на:

-бензин;

- дизел, биодизел, керосин, петрол;

- други нефтопродукти в течно състояние.

Не се допуска измерването на ниво на електропроводими течности, като вода,мляко и други .Сензорът е изработен от висококачествени материали и елементи, гарантиращи надеждност и  прецизност на измерванията. Предлагат се с различна дължина –от 300 до 2500 mm

Принципът на работа се  основава на промяна на капацитета на тръбен кондензатор, потопен в гориво – нафта, мазут, бензин, като функция от промяната на нивото на флуида. Предлагаме и друга разновидност на сензора – с вграден GPS приемник и GSM/GPRS модем за комуникация - модел СТВОЛ GPS”. Използването му позволява всички необходими устройства за контрол на автомобилния парк  да са комбинирани в едно!

ЕЛЕКТРОНИНВЕСТ е разработил и предлага на своите клиенти пълна гама  безконтактни RFID четци тип ЕLRF, който могат да се свържат към всички GPS/GPRS устройства за автомобилно проследяване. За целта последните трябва да имат RS232/USB интерфейс, за да получат от четеца разчетения код, съдържащ се в идентификационната карта/таг, предоставена на всеки шофьор.

Всяка карта/таг има уникален код. Кодът се изпраща към центъра за данни на клиента, където софтуерът СЛЕДА автоматично свързва шофьора към конкретното МПС.

 

 
 

For free ticket send email to electron@interbgc.com with subject
Cebit 2013 ticket request

 

 

facebook_3d twitter_3d g_3d rss_3d youtube_3d

My status

bg_top_logo43