Демонстрация на "СЛЕДА"


Анимирано показване - оран Анимирано показване на капацитивен сензор за ниво на горивото серия ETC