map

zapitvane

car

За нас

Фирма Електронинвест ООД e основана во 1994 година и е еден од главните снабдувачи на македонскиот пазар на електронски компоненти и производи на електрониката!

Предмет на работење:
Увоз-извоз; Трговија со електронски компоненти и продукти за електрониката - транзистори и интегрални шеми; Мерна техника; Индустриски држачи и кутии; Алатки за електроника; Сите видови батерии; GPS навигациски сестеми; Сензор на влажност, температура, притисок, движење, алкохол; трансформатори; тиноли!

 • Мерна техника - осцилоскопи, генератори, Спектрални анализатори, мултимери - HAMEG Instruments, Wittig technology од Германија, Mastech, UNI-T - Хонг Конг, WENS - Кореја, Sonel - Полска
 • Индустриски кутии - Bopla, ROSE - Германија, Italtronic, TEKO - Италија, MARS - Чешка
 • RF модули и уреди - AUREL - Италија, MINI CIRCUITS - САД
 • GPS, GSM модули и уреди
 • Батерии - олово, литиум-јон, никел-кадмиум и никел-металхидридни
 • LCD, LED дисплеи и индикатори - Everlight, JHD
 • Комутирачки елементи - New ELFIN, EM-PRO
 • Далечински управувачи за ТV, Video, SAT TV на VISA electronics - Италија
 • Алатки за електрониката - Piergiacomi - Италија, ProKits - Тајван
 • Развој и производство на опрема за CATV
 • Трансформатори за печатна монтажа - HAHN
 • Електровакуумни прибори: генераторни лампи, магнетрони и др.
 • Издавачка и промотивна активност - списание електрон-дајџест, центар за интегрални шеми и транзистори и др.

Официјален претставник за Македонија и Бугарија на:

VISA Electronics - Италија;
BOPLA - Германија;
ITALTRONIC - Италија;
TEKO - Италија;
PIERGIACOMI - Италија;
TSL - Швајцарија;
HAHN - Германија;
New ELFIN - Италија;
EM-PRO - Србија и Црна Гора.

 
Систем за GPS следење на возилата

Почитувани господа, предлагаме на Вашето внимание разработената, проектирана и произведува од нас систем "СЛЕДА".


"Електронинвест ООД" е формирана на крајот на 1994 година и од тогаш работи исклучиво во областа на електрониката. За времето на своето постоење се утврди како водечки снабдувач на мерни апаратура и електронски компоненти во Бугарија.
Од 2005. фирмата обособи развоен центар и започна сопствен развој и производство на GPS системи за управување на автомобилски паркови. До почетокот на 2009 година имаме спроведе и работат над 3000 следење активни уреди.

Транспорт и логистика
Дистрибуција
Јавен транспорт
Сметосъбитане
Водоснабдување и канализација
Такси компании
Итна помош
Превоз на опасни товари
Безбедносна активности
Железница
Земјоделска техника
Пътно-градежна техника
Складиште стопанство
Воден транспорт
Минско - добива дело

Предлаганата систем за следење и контрола на движењето на возила "СЛЕДА" е наменет и съобразена со условите и специфичните барања во Бугарија.

1. Вкупен ефект од воведувањето на GPS системи на Електронинвест:
- Драстично подобрување управувањето на автомобилски парк на секоја фирма.
- Заштеда на гориво - до 30 - 40%. - Практика е покажала дека по имплементација на GPS системот драстично паѓа потрошувачката, посебно на големи камиони со резервоари над 200л. Во некој случај се констатирани заштеда помеѓу 100 и 400 литри на месец во споредба со периодот до воведување на системот.
- Уплътняване и заштеда на работното време.
- Ефективна контрола на поставените транспортни задачи.
- Значително зголемување работната дисциплина.
- Генерирање на многу дополнителни информации, потребни за други апликации за сеопфатно управување на фирмата - електронски патни листови и др.

2. Елементи на системот:
Системот се состои од два главни елементи --
- Центар за управување и чување на податоци;
- Мобилни уреди ELT-3, распоредени во возилата.
Преку користење на GPS технологијата на мобилните уреди одредат податоци за локацијата и состојбата (користи додека се одмарате или движење) на возилото во даден момент од време и преку GPRS пристап преку GSM мрежата пренесуваат во реално време овие податоци до центарот за управување. Таму се запишуваат во стандардна база на податоци и преку специјализиран софтвер се обработуваат, како се изработуваат различни видови извештаи (за изминати растојание, времето на престој и други) и се прикажува следната, оставена при движењето на возилото на графички картички на Софија и Бугарија. Софтверот за визуализиране и извештаи може да биде инсталиран на различен компјутер од тој на центарот за управување.

3. Опрема на Република
- GPS основен модул ELT-3
3.1 Технички карактеристики на ELT-3:
- GPS приемник (SIFR - III) со активна антена,
- GSM / GPRS модул Telit,
- Микропроцесори блок,
- Енергонезависима меморија 16Mit,
- Акумулаторна батерија Li-ION 950mAh,
- 4 аналогни влезови, 8 дигитални влеза
- 6 дигитални излези, аудио влез / излез, говорни команди, РС интерфејс
- Дополнителни сензори

4. Опрема за контролен центар
- GSM терминал
- Софтвер "По" со вградени дигитални карти на Бугарија, според потребите на клиентот. Картите се во сопственост на "Домино" ООД.

1. Стандардни опции:
- Следење во реално време движењето и состојбата на сите Република Македонија во системот;
- Предупредување за аварийни ситуации;
- Следење на одредени групи на возила;
- Насликан изминати правци, на картичката;
- Генерирање на патен лист.
- Составување на извештаи со следниве минимум информации:
o почеток и крај на движење;
o изминати километри;
o максимална брзина;
o средна брзина;
o сите видови престои (мали, средни и подолги)
o градско и извънградско движење;
o посетени населени места;
o посетени објекти;
o различни видови отстапувања за време на движење;
o распоредот на брзината;
- Съставяне на извештаи за состојбата на аналогните и дигиталните влезови:
o распоредот на нивото на горивото во резервоарот;
o предупредувања за драстично спадане нивото на горивото на графика и визуелизација на картичката;
o приказ на мапа местата на менување на дигиталните влезови;
o извештај на изминатата растојание со вклучени дигитални влезови (таксиметър и др ..):
o следење низ нерамнини;
- Создавање рути за движење, како следи распоредот за посетите;
- Создавање капацитети за посети со можност за временски контроли за посети:
o следење времето и должината на посети на секој објект;
o смета бројот на посети на даден објект за определен период;
o генерирање на прекршок, при отстапувања.
- Обоеност на вчита следи по:
o брзина;
o час од ден;
o ден од недела;
- Воведување и следење на реалниот километража на автомобилот.
- Создавање на дозволени и забранети области за движење;
- Поделба на автомобилски парк по региони;
- Поделба на автомобилски парк за функционален знак;
- Прогнозируем потрошувачка на гориво за однапред зададена трошоци норма;
- Мерење растојанија на картичката;
- Анимација на движењето на еден или на сите возила;
- Анимација движењето на сите Република, синхронизирани време;
- Снимање на сите влијанија врз уредот:
o прекин на захранването;
o присуство или отсуство на GPS антена;
o недостаток на GPS сигналот;
o недостаток на GPRS поврзување;
- Можност за далечински пристап до базата (со клиентска апликација)
- Извоз на извештаи во. Xls,. Mdb и. Txt формат.
- Модул 'ЕЛЕКТРОНСКО Патна КНИЖКА':
o воведување и следење индивидуалниот работно време на секој автомобил;
o воведување и следена на активностите за техничко сервисирање на возилото:
• периодични: технички прегледи, замена на масло, филтер и др.;
• непериодични: моментална сервизна активност:

2. Дополнителни модули се нудат како опција:

- Адреса база на следниве градови:
-Софија - 58011 адреса;
-Буграс - 8375 адреса;
-Благоевград - 4254 адреса;
-Добрич - 9775 адреса;
-Хасково - 7419 адреса;
-Јамбол - 9068 адреса;
-Монтана - 5917 адреса;
-Шумен - 8205 адреса;
-Сливен - 640 адресата;
-Стара Загора - 6331 адреса;
-Варна - 17777 адреса;
-Враца-5710 адреса;
-Велико Трново - 430 адресата;
-Русе - 9974 адреса;
-Пловдив - 20714 адреса;
-можност за конфигурирање и извоз на извештаи според потребите на клиентот.

Електронинвест обезбеди целосна гаранција сервисирање на спроведе систем и произведените уреди за рок од една година по датумот на инсталирање.
Гаранција Услуга покрива труд и материјалите за разрешување на хардверски дефекти на уредите ELT-3 и ELD-3, предизвикани од дефектиране на модул при нормална употреба на уредот. Гаранција Услуга покрива надградби на софтверот "По" во последна актуелна верзија.
Гаранција услуга не покрива труд и материјалите потребни за отстранување на хардверски дефекти предизвикани од вандализам или мешање на неоторизиран персонал. Гаранција услуга не покрива дефекти предизвикани од надворешни фактори - катастрофи, природни катастрофи итн.
Поддршка на спроведе систем - гаранција и по гаранција. По гаранција услуга се регулира во зависност од потребите и желбите на клиентот.
Изградена е систем за сервисирање на производите, врз основа на специфичните барања на производот.

1. За изградба на центар за управување на системот под клиент и предвидено оптоварување до околу 500 проследими уреди е потребно користење на компјутер за сервер со следните Препорачливи карактеристики:
- CPU: Dual / Quad Core 2.0 GHz
- RAM Memory: 2 GB
- HDD: 320 GB
Препорачуваме изградба на систем за архивирање на податоците и за диск резервирање (RAID).
2. Центарот за управување на системот има следниве барања на системски софтвер:
- Microsoft Windows XP, Server 2003 оперативниот систем
Инсталација програма на софтверот инсталира MySQL база на податоци, која е со GPL лиценца (не бара плаќање на лиценца за користење).

 
 

For free ticket send email to electron@interbgc.com with subject
Cebit 2013 ticket request

 

 

facebook_3d twitter_3d g_3d rss_3d youtube_3d

My status

bg_top_logo43