map

zapitvane

car

О нама

Електронинвест ООД је основана крајем 1994 годину и је једна од водеђе фирме бугарском тржишту  о доставке електроне компоненте и електронске уређаје!

Главне дејносте су:
Увоз, извоз и трговина електроне компоненте и производе електронике - транзисторе и интегрална кола, мерне опреме, електронске инструменте, све врсте батерија, GPS навигациске сестеме, сензоре за влагу, температуру, притисак, кретање и алкохол; трансформаторе!

 • Мерне опреме - Осцилоскопе, генераторе, спектралне аналиѕаторе, мултиметере - HAMEG Instruments, Wittig technology из Немачка, Mastech, UNI-T - Хонг Конг, WENS - Кореја, Sonel - Пољска
 • Индустриске кутије и корпусе - Bopla, ROSE - Немачка, Italtronic, TEKO - Италија, MARS - Чешка
 • RF модуле и уређаи - AUREL - Италија, MINI CIRCUITS - USA
 • GPS, GSM модуле и уређаи
 • Акумулаторне батерије - олово, литијум јонске, никел-кадмијум и никл-металхидриде
 • LCD, LED диоде и индикатора - Everlight, JHD
 • Комутационе елементе- New ELFIN, EM-PRO
 • Даљински за ТВ, Video, SAT TV на VISA electronics - Италија
 • Алати за електронике - Piergiacomi - Италия, ProKits - Тајван
 • Опреме за CATV-у
 • Електровакуумне апарате - HAHN
 • Електровакуумне апарате: светлинске генераторе, Магнетроне и други.
 • Издавачка и рекламна дејност - Електронски часопис-Дајџест, руководства за интегрална кола и транзистора, итд.

Ексклузивни заступник за Бугарску и Македонију на:

VISA Electronics - Италија;
BOPLA - Немачка;
ITALTRONIC - Италија;
TEKO - Италија;
PIERGIACOMI - Италија;
TSL - Швицарска;
HAHN - Немачка;
New ELFIN - Италија;

EM-PRO - Србија и Црна Гора.

 
Система за GPS проследяване на превозни средства
There are no translations available.

Предлагаме на Вашето внимание разработената, проектираната и произвеждана от нас система „СЛЕДА”.


„Електронинвест ООД” е създадена в края на 1994 г. и от тогава работи изключително в областта на електрониката. За времето на своето съществуване се утвърди като водещ доставчик на измервателна апаратура и електронни компоненти в България .
От 2005г. фирмата обособи развоен център и започна собствена разработка и производство на GPS системи за управление на автомобилни паркове. До началото на 2009 година имаме внедрени и работещи над 3000 проследяващи активни устройства.

- Транспорт и логистика
- Дистрибуция
- Обществен транспорт
- Сметосъбитане
- Водоснабдяване и канализация
- Такси компании
- Спешна помощ
- Превоз на опасни товари
- Охранителна дейност
- Железопътен транспорт
- Селскостопанска техника
- Пътно-строителна техника
- Складово стопанство
- Воден транспорт
- Минно - добивно дело

Предлаганата система за проследяване и контрол движението на превозни средства „СЛЕДА” е проектирана и съобразена с условията и специфичните изисквания в България.

1. Общ ефект от внедряването на GPS системи на ЕЛЕКТРОНИНВЕСТ:
- Рязко подобряване управлението на автомобилния парк на всяка фирма.
- Икономия на гориво – до 30 - 40%. - Практиката е показала, че след внедряване на GPS системата рязко пада разхода, особено на големи камиони с резервоари над 200л. В някой случай са констатирани икономии между 100 и 400 литра на месец в сравнение с периодите до внедряване на системата.
- Уплътняване и икономия на работното време.
- Ефективен контрол върху поставените транспортни задачи.
- Значително повишаване трудовата дисциплина.
- Генериране на много допълнителна информация, необходима за други приложения за цялостно управление на фирмата – електронни пътни листа и др.

2. Елементи на системата:
Системата се състои от два основни елемента:
- център за управление и съхранение на данни;
- мобилни устройства ELT-3, разположени в превозните средства.
Чрез използване на GPS технологията мобилните устройства определят данни за местоположението и състоянието (покой или движение) на превозното средство към даден момент от време и чрез GPRS свързаност посредством GSM мрежата предават в реално време тези данни към центъра за управление. Там се записват в стандартна база данни и посредством специализиран софтуер се обработват, като се изработват различни видове справки (за изминато разстояние, времена на престой и други) и се изобразява следата, оставена при движението на превозното средство върху графични карти на София и България. Софтуерът за визуализиране и справки може да бъде инсталиран на различен компютър от този на центъра за управление.

3. Оборудване на МПС
- GPS основен модул ELT-3
3.1 Технически характеристики на ELT-3:
- GPS приемник (SIFR – III) с активна антена,
- GSM/GPRS модул Telit,
- Микропроцесорен блок,
- Енергонезависима памет 16Mit,
- Акумулаторна батерия Li-ION 950mAh,
- 4 аналогови входа, 8 цифрови входа
- 6 цифрови изхода, аудио вход/изход, гласови команди, РС интерфейс
- допълнителни датчици

4. Оборудване за контролен център
- GSM терминал
- Софтуер “СЛЕДА” с вградени цифрови карти на България, според нуждите на клиента. Картите са собственост на „ДОМИНО” ООД.


1. Стандартни възможности:
- следене в реално време движението и състоянието на всички МПС в системата;
- сигнализиране на аварийни ситуации;
- следене на определени групи превозни средства;
- изобразява изминати маршрути, върху картата;
- генериране на пътен лист.
- съставяне на отчети със следният минимум информация:
начало и край на движение;
изминати километри;
максимална скорост;
средна скорост;
всички видове престои (малки, средни и продължителни)
градско и извънградско движение;
посетени населени места;
посетени обекти;
различни видове отклонения по време на движение;
графика на скоростта;
- съставяне на отчети за състоянието на аналоговите и цифровите входове:
графика на нивото на горивото в резервоара;
предупреждения за рязко спадане нивото на горивото върху графиката и визуализация върху картата;
визуализация върху картата местата на превключване на цифровите входове;
отчет на изминатото разстояние с включени цифрови входове (таксиметър и др..):
следене преминаване през неравности;
- създаване маршрути за движение, като следи графика за посещенията;
- създаване обекти за посещения с възможност за времеви контроли за посещения:
• следене времето и продължителността на посещения на всеки обект;
• смятане броя на посещения на даден обект за определен период от време;
• генериране на нарушение, при отклонения.

- Оцветяване на заредените следи по:
• скорост;
• час от денонощието;
• ден от седмицата;

- въвеждане и следене на реалния километраж на автомобила.
- създаване на разрешени и забранени области за движение;
- разделяне на автомобилният парк по региони;
- разделяне на автомобилният парк по функционален признак;
- прогнозируем разход на гориво по предварително зададена разходна норма;
- измерване разстояния върху картата;
- анимация на движението на един или всички автомобили;
- анимация движението на всички МПС, синхронизирани по време;
- запис на всички въздействия върху устройството:
• прекъсване на захранването;
• наличие или липса на GPS антена;
• липса на GPS сигнал;
• липса на GPRS свързаност;

- възможност за отдалечен достъп до базата (с клиентско приложение)
- експорт на отчетите в .xls, .mdb и .txt формат.
- Модул ‘ЕЛЕКТРОННА ПЪТНА КНИЖКА’:
• въвеждане и следене индивидуалното работно време на всеки автомобил;
• въвеждане и следена на дейностите по техническото обслужване на автомобила:

~ периодични: технически прегледи, смяна на масла, филтри и др.;
~ непериодични: текуща сервизна дейност:


2. Допълнителни модули, предлагани като опция:

- адресна база данни на следните градове:
-София – 58011 адреса;
-Буграс – 8375 адреса;
-Благоевград – 4254 адреса;
-Добрич – 9775 адреса;
-Хасково – 7419 адреса;
-Ямбол – 9068 адреса;
-Монтана – 5917 адреса;
-Шумен – 8205 адреса;
-Сливен – 640 адреса;
-Стара Загора – 6331 адреса;
-Варна – 17777 адреса;
-Враца– 5710 адреса;
-Велико Търново – 430 адреса;
-Русе – 9974 адреса;
-Пловдив – 20714 адреса;
-възможност за конфигуриране и експорт на отчети според нуждите на клиента.

Електронинвест предоставя пълно гаранционно обслужване на внедрената система и произведените устройства за срок от една година след датата на инсталиране.
Гаранционното обслужване покрива трудът и материалите за отстраняване на хардуерни дефекти върху устройствата ELT-3 и ELD-3, предизвикани от дефектиране на модул при нормална експлоатация на устройствата. Гаранционното обслужване покрива актуализации на софтуера „Следа” към последна актуална версия.
Гаранционното обслужване не покрива трудът и материалите необходими за отстраняване на хардуерни дефекти предизвикани от вандализъм или намеса на неоторизиран персонал. Гаранционното обслужване не покрива дефекти предизвикани от външни фактори – катастрофи, природни бедствия и др.
Обслужване на внедрената система – гаранционно и след гаранционно. След гаранционното обслужване се урежда в зависимост от нуждите и желанията на клиента.
Изградена е система за обслужване на изделията, основана на специфичните изисквания на продукта.

1. За изграждане на център за управление на системата при клиент и предвидено натоварване до около 500 проследими устройства е необходимо използването на компютър за сървър със следните препоръчителни характеристики:
- CPU: Dual/Quad Core 2.0 GHz
- RAM Memory: 2 GB
- HDD: 320 GB
Препоръчваме изграждането на система за архивиране на данните и за дисково резервиране (RAID).
2. Центъра за управление на системата има следните изисквания към системен софтуер:
- Microsoft Windows XP, Server 2003 операционна система
Инсталационната програма на софтуера инсталира MySQL база данни, която е с GPL лиценз (не изисква заплащане на лиценз за ползване).

 
 

For free ticket send email to electron@interbgc.com with subject
Cebit 2013 ticket request

 

 

facebook_3d twitter_3d g_3d rss_3d youtube_3d

My status

bg_top_logo43